Välkommen till Järfälla Kyrkokör

Järfälla Kyrkokör är sedan 1938 verksam i Järfällas 1100-talskyrka.
Vi är en blandad vuxenkör med bred musiksmak. Vi tycker lika mycket om den traditionella repertoaren som om nya utmaningar.

Kören repeterar varje onsdag kl 19.00–21.15 i Församlingshemmet
mitt emot Järfälla kyrka.

Vi framträder i kyrkan vid 4–6 gudstjänster per termin, ett par konserter per år och dessutom vid församlingsaftnar, utflykter
och körresor. 
Vi samarbetar också med andra körer, professionella musiker
och solister.

Att kunna läsa noter är inget krav för att sjunga med oss men det underlättar. Vi övar och lär oss tillsammans och växer i takt med musiken.
Det kostar inget att vara med i musikverksamheten.

Du är välkommen att höra av dig till Johan Denke (körledare) eller Kristina Blomberg om du vill veta mer om oss. 

Höstterminen 2017

Höstterminen startar onsdagen 23 augusti kl 19.
På repertoaren står bland annat Egil Hovlands Allhelgonamässa, som
vi ska framföra söndagen
5 november tillsammans med sopransolist och en brassextett.
Läs mer om vad som väntar hösten 2017 under fliken AKTUELLT.

Resumé av våren 2017

Helgen 25–26 mars framförde vi folkmässan Himmelen inom tillsammans med två andra körer i Järfälla. Kulning, nyckelharpor, dans, jazztrio med piano, trummor och bas …
Många ingredienser som tillsammans bildar en musikmässa som berör.
Vårterminen avslutades onsdagen 31 maj med vår traditionsenliga körkonsert
Musik i försommartid
Denna gång med ett eget program med favoriter, som vi kallade (k)örhängen på svenska.
Som vanligt har vi också medverkat i ett antal gudstjänster i kyrkan under terminen.