Välkommen till Järfälla Kyrkokör
80 år ung!

Järfälla Kyrkokör är sedan 1938 verksam i Järfällas 1100-talskyrka.
Vi är en blandad vuxenkör med bred musiksmak. Vi tycker lika mycket om den traditionella repertoaren som om nya utmaningar.

Kören repeterar varje onsdag kl 19.00–21.00 i Församlingshemmet
mitt emot Järfälla kyrka.

Vi framträder i kyrkan vid 4–6 gudstjänster per termin, ett par konserter per år och dessutom vid församlingsaftnar, utflykter
och körresor. 
Vi samarbetar också med andra körer, professionella musiker
och solister.

Att kunna läsa noter är inget krav för att sjunga med oss men det underlättar. Vi övar och lär oss tillsammans och växer i takt med musiken.
Det kostar inget att vara med i musikverksamheten.

Du är välkommen att höra av dig till Johan Denke (körledare) eller Kristina Blomberg om du vill veta mer om oss. 

Vårterminen 2018

Under våren ägnade vi till att börja med mycket tid åt repertoaren till den Fredskonsert som sedan ägde rum i Viksjö kyrka söndagen 15 april. Tre av Järfälla församlings körer samarbetade då under namnet Oratoriekören, som leddes av Eva-Karin Remback.
Onsdagen 30 maj avslutade vi vårterminen med vår traditionsenliga körkonsert
Musik i försommartid i Järfälla kyrka tillsammans med jazzmusikerna Ira Mogilevsky, piano, och Vlad Nedelin, trummor.
Som vanligt har vi medverkat i ett antal gudstjänster under terminen i både Järfälla kyrka och Maria kyrka.
Se vidare fliken AKTUELLT.

Projekt hösten 2018

I höst har Järfälla Kyrkokör födelsedagsfestkonsert söndagen 18 november. Tillsammans med sångarvänner vi samarbetat med de senaste åren framför vi då J S Bachs Magnificat för femstämmig kör, solister och barockorkester med tidstrogna instrument. Storslagen musik, och vi framför den inklusive de sällan framförda så kallade jultilläggen.